Podmienky účasti, vrátane ochrany osobných údajov pre waterdrop® mikrotea kampaň.
("Pravidlá a podmienky účasti")

I. Organizátor a obdobie

Propagačná kampaň mikrotea od spoločnosti waterdrop® (ďalej len "propagačná kampaň") je organizovaná spoločnosťou Waterdrop s.r.o., Cejl 858/7, 602 Brno (ďalej iba "waterdrop®" alebo "organizátor") v období od 18.10.2020 (17:00) - 25.10.2020 (23:00).

II. Spôsobilosť a postup

Spôsobilé k účasti sú fyzické osoby s bydliskom na Slovensku, ktoré dosiahli vek 18 rokov. Zamestnanci a vedúci organizátora a jeho držiteľov licencií, reklamných, propagačných, produkčných agentúr alebo dodávateľov organizujúcich propagáciu sa nemôžu zúčastniť.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť e-mailovú adresu uvedenú prihláseným a podľa vlastného uváženia požadovať doklad o veku. Registrácia s neplatnou e-mailovou adresou alebo nepravdivými informáciami o veku alebo mieste pobytu účastníka, budú považované za nespôsobilé.

III. Postup propagačnej kampane a ceny

Účasť v propagačnej kampani je možná online na webe https://waterdrop.sk/pages/mikrotea-kol . Tu sa účastník môže zúčastniť online poskytnutím osobných údajov (e-mailová adresa, v prípade výhry tiež meno, priezvisko a poštová adresa pre zaslanie ceny.)

Kritéria propagačnej kampane sú nasledovné: po zadaní e-mailových adries získajú účastníci prístup k osobnému odkazu, ktorý je možné zdieľať s ďalšími užívateľmi a pozývať ich tak k zapojeniu sa. Online nástroj automaticky určí, či adresát otvoril odkaz rovnaký spôsobom a taktiež uložil svoju e-mailovú adresu na https://waterdrop.sk/pages/mikrotea-kol. Osoba, ktorá bola pozvaná, musí taktiež potvrdiť e-mail od organizátora a podmienky účasti v ňom uvedené, tak, aby sa objavili v bodovom účte účastníka. V takom prípade získa pôvodný odosielateľ bod na svojom účte. Ceny sú odstupňované takto:
 

Poradie účastníkovCeny Hodnota
Všetci účastníci1 waterdrop® mikrotea 12 ks balenie (obsahuje 12 kapsúl mikrotea)€7.90 (set) 
Najlepších 6 - 101 waterdrop® Tumbler Set Malý (obsahuje 1 termohrnček na čaj (400 ml) a 12 kapsúl mikrotea a dopravu zadarmo)
33,90 € + 4 € (doprava bez dobierky) / 4,92 € (doprava s dobierkou) 
Najlepší 3 - 51 waterdrop® Tumbler Set Explorer (obsahuje 1 termohrnček na čaj (400 ml) a 48 kapsúl mikrotea a dopravu zadarmo) 
46,90 € + 4 € (doprava bez dobierky) / 4,92 € (doprava s dobierkou) 
Najlepší 21 waterdrop® Ceremony Set (obsahuje 1 kanvicu na čaj, 2 čajové šálky (250 ml) a 24 kapsúl mikrotea a dopravu zadarmo) 
64,90 € + 4 € (doprava bez dobierky) / 4,92 € (doprava s dobierkou) 

Na konci kampane, konečné poradie účastníka určí, kto vyhrá jednu z našich cien (poradie je určené podľa počtu bodov, ktoré bude mať účastník nazbierané a podľa poradia registrácie. Príklad: pretože účastníci majú rovnaký počet bodov, poradie registrácie potom určiť umiestnenie účastníkov).

Okrem objednávky balenia 12 ks (bez dopravy) je možná iba jedna cena na účastníka - viacnásobné registrácie nie sú možné.

Okrem týchto odmien a objednania balenia 12 ks, účastníci získajú zľavu tým, že budú zbierať body, až do výšky 6tich bodov (= úspešné, overené odporúčania):

- Za jeden bod (= jedno úspešné, overené odporúčanie) účastníci získajú zľavu 10 % na jednu objednávku, je platná pri nákupe nad 25 EUR.
- Za dva body (= dve úspešné, overené odporúčania) účastníci získajú zľavu 12 % na jednu objednávku, je platná pri nákupe nad 25 EUR.
- Za tri body (= tri úspešné, overené odporúčania) účastníci získajú zľavu 14 % na jednu objednávku, je platná pri nákupe nad 25 EUR.
- Za štyri body (= štyri úspešné, overené odporúčania) účastníci získajú zľavu 16 % na jednu objednávku, je platná pri nákupe nad 25 EUR.
- Za päť bodov (= päť úspešných, overených odporúčaní) účastníci získajú zľavu 18 % na jednu objednávku, je platná pri nákupe nad 25 EUR.
- Za šesť bodov (= šesť úspešných, overených odporúčaní) účastníci získajú zľavu 20 % na jednu objednávku, je platná pri nákupe nad 25 EUR.

Zľavy sa vzťahujú na všetky produkty a je možné ich uplatnit iba do 29.10. 17:00 hod.

Katerina Navratilova 1:42 PM
http://microdrink.waterdrop.sk/kol @Katarína Tibenská prosím o kontrolu

2 replies
Last reply 20 hours agoView thread
Na jednu IP adresu je možné uskutočniť iba jednu registráciu, pokiaľ sa organizátor nerozhodne podľa vlastného uváženia uvoľniť príslušnú IP adresu pre viacerých používateľov.

Propagačná kampaň, tak ako aj výber cien, sa uskutoční podľa vlastného uváženia organizátora. Rozhodnutia organizátora o všetkých aspektoch propagácie sú konečné.

Organizátor si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek zastaviť. V takom prípade neexistuje právny nárok na žiadnu cenu.

Po ukončení propagácie budú všetky e-mailové adresy účastníkov skontrolované z hľadiska presnosti a pravosti. Organizátor si vyhradzuje právo cenu zrušiť, ak dôjde k porušeniu jedného alebo viacerých bodov týchto podmienok účasti.

Po ukončení propagácie budú účastníci včas informovaní o svojej cene prostredníctvom e-mailu a dostanú kód kupónu pre svoju príslušnú cenu. Účastníci svoju cenu potvrdia zadaním svojej adresy v online obchode. Všetky ceny budú zaslané na poštové adresy poskytnuté účastníkmi.

V rozsahu povolenom zákonom sú všetky ceny udeľované bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej (najmä bez implicitnej záruky uspokojivej kvality alebo vhodnosti na konkrétny účel). Účastník je výlučne zodpovedný za všetky federálne, štátne alebo miestne dane / clá vrátane daní z obratu, ktoré sa môžu vzťahovať na príjem alebo použitie cien.

Nie je možné vymeniť príslušné ceny za hotovosť. Ceny sú neprenosné a nevratné. Obrázky cien sú ukážkovými obrázkami a môžu sa líšiť od skutočnej ceny.

Ďakujeme za váš záujem o waterdrop®!